Членство

Личности

Петко Русков

Съ-основател и директор „Технологична комерсиализация“ в The Edge: Research and Business Development (https://theedge.solutions/).

Доцент д-р инж. Петко Русков има богат опит като предприемач, преподавател и консултант в областта на компютърното инженерство. Опитът му в областта на технологичното предприемачество се изразява в преподаване на дисциплини като „Технологично предприемачество“, “Блокови вериги“ и други иновативни курсове в университети в България. Работи по теми и проекти за проучвания, развитие и комерсиализация на технологиите, научен ръководител е на докторанти и студенти. Той е консултант и ментор на студентски екипи за участие в национални, европейски и световни състезания за разработване на бизнес планове и иновативни компании, включително Intel Challenge, BizBarcelona, JA-YE, NASA International Space Apps Challenge и др. Член e на BizBarcelona Global Nominating Committee, JA Bulgaria, САИ и др. Участва в редакционни колегии и програмни комитети на редица национални и международни конференции. Има издадени 3 книги и над 120 публикации в списания и конференции. Той е и съосновател и директор за комерсиализацията на спин-оф компанията The Edge: Research and Business Development.

https://www.linkedin.com/in/petkoruskov/